Sök till oss om du är intresserad av följande:

Matematik

 • Spetsutbildning i matematik efter skoltid
 • Mattetävlingar
 • Digitala och traditionella läromedel
 • Problemlösning varje vecka
 • Nivågrupperad matematikundervisning under vissa lektioner för att få en så individanpassad undervisning som möjligt

Schack

 • Alla elever i åk 4 har schackteori en gång per vecka
 • Skolschackklubb efter skoltid
 • Schackläxor
 • Stort schackbräde på skolgården som man kan spela på under rasterna
 • Skoltävling i schack
 • Schack 4:an och Schack 56:an
 • Skolornas lag dm för mellanstadiet
 • Yes2Chess för åk 5 och 6

Här kan du läsa mer om varför det är bra med schackundervisning i skolan: Forskningsöversikt om schack i skolan

Vi samarbetar med Jesper Hall, Sveriges riksinstruktör i schack.

Du kan läsa mer om vår inriktning i följande folder: Essingeskolans informationsfolder om vår matte- och schackinriktning

Annonser