Sök till oss om du är intresserad av följande:

Vi samarbetar med Jesper Hall, Sveriges riksinstruktör i schack och har ett skolcertifikat från Sveriges schackförbund.

Vi är även en pilotskola för det internationella schackmatte – projektet ”Champs Project”.

Matematik

 • Eleverna kan välja att gå på fördjupningsmatte/förstärkningsmatte efter skoltid
 • Mattetävlingar
 • Digitala och traditionella läromedel
 • Problemlösning varje vecka
 • Nivågrupperad matematikundervisning under vissa lektioner för att få en så individanpassad undervisning som möjligt

Schack

 • Alla elever i åk 4 har schackteori en gång per vecka
 • Skolschackklubb efter skoltid för åk 3 – 6
 • Schackläxor i Chess Time
 • Veckans schackkluring
 • Schackmatte på lektionstid i åk 5 och i åk 6
 • Stort schackbräde på skolgården som man kan spela på under rasterna
 • Skoltävling i schack
 • Schack 4:an och Schack 56:an
 • Skolornas lag dm för mellanstadiet
 • Yes2Chess för åk 5 och 6

Vilka mål i läroplanen kan vi nå med hjälp av schack? = Schack i förhållande till Skolverkets läroplan

Här kan du läsa mer om varför det är bra med schackundervisning i skolan: Forskningsöversikt om schack i skolan

Du kan läsa mer om vår inriktning i följande folder: Essingeskolans informationsfolder om vår schack- och matteinriktning

Vårt årshjul: Årshjul, matte och schack

Specifika intellektuella effekter av schack

Det finns indikationer på att schack har positiv effekt på följande intellektuella områden:

 • Arbetsminnet
  • I sin bok Den översvämmade hjärnan visar kognitionsforskaren Torkel Klingberg att schack är ett av de bästa sätten att träna arbetsminnet. Arbetsminnet är den del av hjärnan som processar kunskap och således människans kanske viktigaste kognitiva verktyg.
 • Koncentrationsförmågan
  • Schack kräver koncentration. I det pedagogiska upplägg som används i schack i skolan är målet att ”skapa ett rum för koncentration” med hjälp av olika didaktiska knep. Barns förbättrade koncentrationsförmåga brukar vara det första pedagoger lyfter fram efter att ha börjat med schackundervisning.
 • Logik
  • Schack är ett spel utan turmoment, det är analysförmågan och således förmågan till logik som är i fokus.
 • Aritmetik och matematisk förmåga
  • I schack måste du kunna beräkna konsekvenser i förväg. Ju längre du kan visualisera vad som kommer att hända, desto bättre. Flera matematiklärare har kallat vårt avdömningssystem, där poängberäkning avgör resultatet av partiet, för ”Världens bästa huvudräkningsuppgift”.
 • Problemlösning
  • Varje drag i schack innebär ett problem i form av ”Vilket är mitt bästa drag?”, där olika överväganden och val måste göras. Där till är den populäraste formen av schackträning att eleven får ett uppgiftsblad med schackuppgifter i form av så kallade schackdiagram där det gäller att finna bästa fortsättningen.
 • Perspektivtagande
  • I schack räcker det inte med att du beräknar dina egna möjligheter, utan du måste hela tiden ta i beaktning motståndarens. På så sätt är schack ett utmärkt sätt i att öva sig i att ta en annan persons perspektiv på en gemensam situation.
Annonser